Σχετικά

Η πλειοψηφία των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) δεν εργάζονται (τα στατιστικά από ANED αναφέρουν περισσότερο από 60%) επειδή δεν έχουν συγκεκριμένες ικανότητες (η βασική γνώση σε ΤΠΕ είναι μια από αυτές) που απαιτούνται στα περιβάλλοντα εργασίας σήμερα.
Το Έργο ViPi στοχεύει στο να παρέχει μια «one-stop-shop” διαδραστική πύλη & μαθησιακό περιβάλλον που θα αποτελείται από:

  • μία εκτενή πολυγλωσσική πύλη με
  • ενσωματωμένο πολύγλωσσο περιβάλλον κοινωνικής δικτύωσης (για Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ), ΑμεΑ, Κέντρα εκπαίδευσης σε ΤΠΕ, κτλ), στο οποίο χρησιμοποιούνται τελευταίου τύπου τεχνολογίες κοινωνικών μέσων, επιτρέποντας έτσι τη διαδραστική ανταλλαγή πληροφοριών, διαλειτουργικότητα και συνεργασία, με πρόσβαση για όλους ανεξαιρέτως.
  • περιβάλλον εκπαίδευσης σε ΤΠΕ, διαθέσιμο για άτομα με αναπηρία και τους εκπαιδευτές τους, προσβάσιμο (WCAG 2.0), πολύγλωσσο και συμβατό με Web 2.0., εμπλουτισμένο με μεγάλη διαδραστική αποθήκη αντικειμένων μάθησης (ΜΑ), συμβατών με τη μορφή SCORM, που εστιάζονται σε βασικές γνώσεις σε ΤΠΕ ώστε τα άτομα με αναπηρίες να αποκτήσουν αυτό το βασικό προσόν προκειμένου να είναι σε θέση να εισέλθουν ή να διατηρήσουν την απασχόλησή τους στην αγορά εργασίας, εμπλουτισμένο με εκπαιδευτικά παιχνίδια διαθέσιμα για διαδικτυακή πρόσβαση από κινητές συσκευές και υπολογιστές γραφείου
  • Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι μία ολοκληρωμένη σουίτα εφαρμογών και υπηρεσιών που θα διατίθεται μέσα από ένα συνδυασμένο εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό πλαίσιο, κάνοντας πλήρη χρήση των δυνατοτήτων διασύνδεσης που παρέχει η πλατφόρμα Web 2.0 μέσα από προσαρμοσμένες, δοκιμασμένες, εφαρμοσμένες και κατά συνέπεια βελτιστοποιημένες κοινότητες χρηστών σε Ελλάδα, Βέλγιο, Λιθουανία, Μ. Βρετανία και Κύπρο.

Η πλατφόρμα θα ενεργεί ως συγκεντρωτικό σημείο επαφής για εκπαιδευτές. ώστε να εντοπίζουν αλλά και να προσφέρουν αντικείμενα εκπαίδευσης τα οποία θα μπορούν να ενσωματώνουν σε υπάρχοντα περιβάλλοντα και πρακτικές εκπαίδευσης. Με αυτόν τον τρόπο, η πλατφόρμα ViPi θα αποτελεί ένα πλήρως προσβάσιμο και βασισμένο σε τεχνολογίες ανοικτού κώδικα πανευρωπαϊκό δίκτυο και κοινότητα, στο οποίο θα συνυπάρχουν βασικοί ενδιαφερόμενοι (ΚΕΚ, ΑμεΑ, άλλοι οργανισμοί, κέντρα εκπαίδευσης). Μέσω αυτής της κοινότητας, θα παρέχεται μεγάλη συλλογή διαδραστικών αντικειμένων εκπαίδευσης (προσβάσιμα από υπολογιστές γραφείου και φορητές συσκευές) που θα υποστηρίζονται από υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης Web 2.0, και Web 3.0.