Apie ViPi

ViPi 

KA3 LLL projektas (511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) dalinai finansuojamas Mokymosi visą gyvenimą programos paprogramės KA3-IKT. Ši interneto svetainė atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos komisija nėra atsakinga už joje pateiktą informaciją bei turinį.
ViPi – virtualus portalas interaktyviam žmonių su negalia dalyvavimui

Dauguma žmonių su negalia Europoje yra bedarbiai (ANED duomenimis – virš 60%), nes neturi reikiamų įgūdžių (IKT raštingumas yra vienas iš jų), reikalingų šiandieninėje darbo aplinkoje. ViPi tikslas sukurti “vieno-lango” paslaugų interaktyvų portalą bei mokymosi aplinką, kuri teiktų:

  • lengvai valdomą daugiakalbį portalą kartu su
  • Integruota daugiakalbis socialinis tinklas (profesinių mokyklų, žmonių su negalia, IKT centrų ir kt. bendruomenėms), naudojamos naujausios socialinės medijos, kurių pagalba bus palaikomas interaktyvus apsikeitimas informacija, užtikrinamas portalo daugiafunkcinis veiklumas, bendradarbiavimas ir prieiga prie visų paslaugų;
  • Mokymosi aplinkai skirtos IKT prieinamos internete (WCAG 2.0) daugiakalbėje web 2.0 aplinkoje. Jos bus skirtos žmonėms su negalia (ŽsN), jų mokytojams – interaktyvi ir gausi mokymosi objektų (MO), skirtų IKT raštingumui lavinti ir ŽsN įgyti esminius įgūdžius, saugykla veikianti pagal SCORM suderinamumo standartus bei parturtinta intuityviais Java ir Flash Lite pagrindu veikiančiais tiksliniais žaidimais AK bei mobiliuose telefonuose. Mokymosi medžiaga bus skirta padėti įsidarbinti ir išsilaikyti darbo rinkoje;
  • Galutinis produktas bus išsamus programų ir paslaugų rinkinys, kuris bus tiesiogiai išplatintas per mišraus mokymosi ir didaktinę programą, sudarant pilnas interaktyvaus naudojimosi galimybes per web 2.0 aplinką, šio rinkinio kalbinį adaptavimą, testavimą ir galutinį patobulinimą pasitelkiant GRBELTUK ir CY vartotojų bendruomenes.

Platforma sudarys sąlygas mokymo įstaigoms pasinaudoti “vieno-lango” paslaugomis – jos galės pasinaudoti esamais bei prisidėti naujais MO, kuriuos jie galės integruoti į esamas mokymosi aplinkas ir praktikas. Kadangi ViPi platformoje bus naudodamos atviro kodo programos, ją bus galima lengvai integruoti.
ViPi platforma taip pat bus galima naudoti Europos mokymosi tinklų ir bendruomenių, kurios veikia atviro kodo programų pagrindu, prieigai ir taip sudarys sąlygas kartu veikti pagrindinėms suinteresuotoms šalims bei paslaugų teikėjams (profesinėms mokykloms, asocialioms), tuo pat metu teikiant gausų rinkinį daugkartinio naudojimo (AK ir mobiliuosiuose prietaisuose) MO, kurie bus perduodami Web 2.0 socialinio tinklo paslaugų pagalba.”