Category Archives: Naujienų skiltis

ViPi Musių mušeklis

get your homework done

  • Mūsių mušeklio žaidimas

Kam skirtas šis žaidimas?

Žaidimas „Musių mušeklis“ sukurtas žmonių su daugine ir visiška negalia IKT mokymosi poreikiams patenkinti. IKT programa žmonėms su specialiaisiais poreikiais yra padalinta į rinkinį atskirų, lengvai įvaldomų įgūdžių, kuriuos mokantis pagal bendrąsias IKT mokymosi programas tokiems mokiniams sunku pasiekti.
Žaidimas suteikia priemonę lavinti ir įsivertinti IKT sąmoningo naudojimo įgūdžius.

Valdymas

Judėti kairėn Mygtukas – rodyklė į kairę Žaidimo lange pelę slinkti į kairę
Judėti dešinėn Mygtukas – rodyklė į dešinę Žaidimo lange pelę slinkti į dešinę
Mušti Tarpo klavišas Paspausti pelės kairįjį klavišą žaidimo lange

Musės judėjimo režimas ‘M’ mygtukas Spragtelėjus pele perjungiamas musės judesių režimas – tarp vertikalaus, horizontalaus, nuspėjamo arba atsitiktinio judėjimo

Įjungti/išjungti garsą ‘N’ mygtukas Paspaudus garso įjungimo/išjungimo mygtuką žaidimo metu arba pradžios ekrane

Rodyti/nerodyti taikiklį ‘T’ mygtukas Paspaudus taikinio mygtuką žaidimo metu arba pradžios ekrane

Musės greitis ‘S’ mygtukas Paspaudus „Musės greitis“ mygtuką pradžios ekrane. Keičia musės greitį tarp lėto, vidutinio ir greito

Vieno palietimo režimas ‘O’ mygtukas Paspaudus „Vieno palietimo režimas“ mygtuką pradžios ekrane. Perjungia iš rankinio į automatinį mušeklio valdymą (galimas tik „Atsitiktinio judėjimo“ režime)

Pagalba ‘H’ mygtukas Paspaudus pagalbos mygtuką (?), kuris rodomas pradžios ekrane. Mygtukas atidaro instrukcijų langą

Paleisti žaidimą iš naujo „Apibendrinimo“ lange Tarpo klavišas Pelės kairiojo klavišo paspaudimas žaidimo lange

Technologija
Žaidimas sukurtas JavaScript ir HTML5 programavimo kalbomis ir veikia interneto naršyklės programoje. Internete žaidimą galima rasti ir žaisti šiuo adresu get your homework done
Žaidimas priklauso ViPi projektui. Daugiau informacijos galima rasti .