Maandelijks archief: juli 2013

Hazo vzw, ondersteunt mensen met een arbeidshandicap bij zelfstandig ondernemen

Logo hazo vzw

Logo hazo vzw

Hazo is een vzw voor mensen met een arbeidshandicap die werken aan de uitbouw van een eigen zaak. Hazo vzw richt zich uiteraard ook naar personen die reeds voor hun arbeidshandicap een zaak hadden en deze, na de revalidatie, wensen verder te zetten.

Schoolverlaters met plannen en andere prestarters met een arbeidshandicap die een steuntje in de rug wensen, kunnen bij de gespreksgroepen van deze vzw aansluiten. Ook de informatiekanalen van vzw Hazo staan open voor hen.

Voor meer informatie over Hazo, kan u terecht op de website www.hazovzw.be.

ICT wijs portaalsite

De portaalsite www.ICTwijs.eu,  is opgebouwd vanuit een aantal handicaps en/of beperkingen.
Deze vormen de kapstokken om de website een structuur te geven.
Enkele voorbeelden zijn: visueel, spraak, verstandelijk,, aandachtstekort, leerstoornis, motorisch, auditief en autisme.

Per rubriek is er heel wat nuttige informatie terug te vinden. Neem zeker eens een kijkje op www.ictwijs.eu.

Sclera pictorgrammen

Sclera logo

Sclera logo

Vele mensen met een beperking hebben baat bij ondersteuning van pictogrammen. Deze worden onder andere gebruikt ter ondersteuning van geschreven tekst. Er bestaat een handige website die heel wat pictogrammen gratis ter beschikking stelt. Sclera is een databank waar je heel wat pictogrammen kan terugvinden. De pictogrammen zijn gerangschikt volgens alfabet en volgen thema. Meer informatie is terug te vinden op www.sclera.be.

Portaalsite www.ictwijs.be

Logo ICTwijs

Logo ICTwijs

De portaalsite www.ictwijs.eu biedt allerlei informatie over ICT voor mensen met een beperking. Deze website is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken: visueel, spraak, verstandelijk, aandachtstekort, leerstoornis, motorisch, auditief en autisme. In elke categorie is heel wat nuttige informatie in verband met ICT terug te vinden.

Passwerk begeleidt mensen met autisme in de informaticawereld

Logo Passwerk

Logo Passwerk

Mensen met autisme zijn uitstekende softwaretesters. Ze zijn stipt en je kunt op hen rekenen. Dat compenseert waar ze het moeilijk mee hebben zoals sociale vaardigheden en onvoorziene omstandigheden. Mensen met autisme hebben reeds 5 jaar hun plaats in de informaticawereld. De organisatie Passwerk zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning van mensen met autisme in het reguliere arbeidscircuit. Meer informatie over Passwerk is terug te vinden op www.passwerk.be.

Deelnemers/pALS gezocht voor project!

De ALS Liga vzw lanceerde recent de Proeftuin ALS Digitalk. Dit project richt zich naar pALS die een (beginnend) probleem ervaren tijdens het spreken en nog geen communicatiehulpmiddel gebruiken.

De ALS Liga reiken deze pALS gratis en binnen 10 dagen na een bezoek aan hun secretariaat een communicatietoestel op maat aan. De pALS kunnen dit hulpmiddel blijven gebruiken zolang ze het nodig hebben. Indien de behoefte verandert, zal de Liga op korte termijn een ander hulpmiddel aanbieden.

Dit project test de mogelijke voordelen uit, zowel naar kosten als naar kwaliteit van leven, van een flexibel uitleensysteem. Langs overheidswege dienen pALS momenteel vaak langer te wachten op een hulpmiddel en maakt niet iedereen aanspraak op terugbetaling. Eveneens kan ALS zodanig snel evolueren dat het hulpmiddel mogelijks al na een korte periode niet meer aangepast is aan de noden.

Met dit project volgen ze veranderingen individueel op zodat ze kort op de bal kunnen spelen. Op deze manier evolueert het hulpmiddel mee met het ziekteproces. U kan hen steeds telefonisch of per e-mail bereiken:

Ellen Rombouts
Project medewerker logopediste
ALS Mobility & Digitalk
Tel: +32(0)16/23.95.82
Fax: +32(0)16/29.98.65
Email: MenD@alsliga.be

ViPi StaySafe Game

Stay Safe screenshot

Stay Safe screenshot

Stay Safe is een game die zich richt op het veilig gebruik van het internet, alsook email.

Volgende topics worden behandeld: gevaarlijke bijlages, spoofing, bedrog en ketenmail. De game geeft een situatie weer waarbij een virtuele gebruiker zijn mails bekijkt. de verschillende soorten maisl die wordne ontvangen, worden bekeken en besproken samen met een andere virtuele gebruiker met meer ervaring. De gebruiker moet dan beslissingen nemen (gepaseerd op multiple choice vragen) bij elke email. Wanneer keuzes worden gemaakt, krijgt de gebruiker advies betreffende zijn juiste of verkeerde keuze.

De game bevat ook ondersteuning om de vragen aan te passen.

De game is beschikbaar in de 4 project talen: Grieks, Engels, Litouws en Nederlands.

Stay Safe kan u installeren met dit installatie bestand.

Deze game werd ontwikkeld in het kader van het ViPi project. Het ViPi KA3 LLL project (511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) is gedeeltelijk gefinancierd door het Levenslang Leren programma. Deze website geeft de mening van de auteur (s) weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is vervat.

Vliegen Mepper Game

Vliegen mepper game screenshot

Vliegen mepper game screenshot

Deze game laat de gebruiker toe vliegen neer te meppen gedurende 60 seconden. Op deze manier leert de gebruiker de muis alsook het toetsenbord te gebruiken of ondersteunende technologie als de gebruiker bijvoorbeeld gebruik maakt van een schakelaar.

Het leert de gebruiker wat de link is tussen een handeling van de musi of het toestenbord, en de actie die verschijnt op het scherm.

Het is beschikbaar online via http://software.isrg.org.uk/vipi/flyswat/FlySwatIndex.html.

De instelling laat ook toe een vizier tevoorschijn te laten komen om zo beter het doelwit (een vlieg) te kunnen raken.

Volgende controle toetsen kunnen worden gebruikt:

Actie Toets Muis
Beweeg naar links Linker pijl toets Beweeg de muis naar links over de game
Beweeg naar rechts Rechter pijl toets Beweeg de muis naar rechts over de game
Meppen Spatiebalk Klik links op muis
Vliegbewegingen van de vlieg ‘M’ toets Druk links op het vliegbewegingsicoontje om de vliegbewegingen aan te passen: horizontaal, verticaal, voorspelbaar of toevallig
Zet geluid aan/uit ‘N’ toets Druk links op het geluidsicoontje om het geluid aan of uit te zetten gedurende het spelen of bij het begin in het openingsvenster
Toon/verberg doelwit ‘T’ toets Klik op het doelwit icoontje tijdens het spelen of bij het begin in het openingsvenster
Vlieg snelheid ‘S’ toets Klik op het snelheidsicoontje om de vliegsnelheid aan te passen: traag, gemiddeld en vlug
Eén druk instelling ‘O’ toets Klik links op het één druk instelling icoontje om te wisselen tussen manuele en automatische mep beweging (enkel aanwezig in toevallige vliegbeweging isntelling)
Help ‘H’ toets Staat op het startscherm en bevast ondersteunende instructies
Herstarten van game op het einde Spatiebalk Link klikken op de game

Deze game werd ontwikkeld in het kader van het ViPi project. Het ViPi KA3 LLL project (511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) is gedeeltelijk gefinancierd door het Levenslang Leren programma. Deze website geeft de mening van de auteur (s) weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is vervat.

Waar of niet waar ICT Quiz Game

Waar of niet waar ICT Quiz Game screenshot

Waar of niet waar ICT Quiz Game screenshot

Deze game vraagt een aantal waar/niet waar vragen in verband met ICT gebruik.

Deze vragen en inhoud zijn beschikbaar in het Engels, Grieks, Litouws en Nederlands.

Navigatie is mogelijk via het gebruik van het toetsenbord (pijltjestoetsen om naar de volgende of vorige vraag te gaan en de spatiebalk om een selctie te maken) of de muis.

Na elke vraag en antwoord wordt er nog een terugkoppeling gegeven, alsook na elke reeks en op het einde van de quiz. Het laatste scherm laat toe aan de gebruiker om alle informatie op te slaan in een pdf bestand die hij/zij dan kan bewaren.

Er zijn 5 quizzes die elkaar opvolgen::

  • Onderdelen van een computer
  • Gebruik van een computer
  • Gebruik van het internet
  • Gebruik van email
  • Veilig internet gebruik

U kan de game spelen in uw taal via het volgen van onderstaande links:

Grieks Engels Litouws Nederlands

Deze game werd ontwikkeld in het kader van het ViPi project. Het ViPi KA3 LLL project (511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) is gedeeltelijk gefinancierd door het Levenslang Leren programma. Deze website geeft de mening van de auteur (s) weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is vervat.

Rob de Gangster – ICT quiz game

Rob de Gangster screenshot

Rob de Gangster screenshot

Deze game laat de gebruiker toe om een pokerspel te spelen waarbij aan de hand van vragen en antwoorden met betrekking tot basis ICT kennis een score kan worden behaald. De onderwerpen kunnen vooraf gekozen worden door de gebruiker.

Navigatie is mogelijk zowel via het toetsenbord als via de muis.

Na elk fout antwoord wordt uitleg gegeven waarom het antwoord fout was.

Speel het spel online via deze link (beschikbaar in Engels, Grieks, Litouws en Nederlands).

De desktop versie kan tevens worden gedownload (download hier), en vragen en antwoorden kunnen worden aangepast via een editor.

Deze game werd ontwikkeld in het kader van het ViPi project. Het ViPi KA3 LLL project (511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) is gedeeltelijk gefinancierd door het Levenslang Leren programma. Deze website geeft de mening van de auteur (s) weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is vervat.

Escapology ICT Game

Escapology ICT Game screenshot

Escapology ICT Game screenshot

Deze game laat toe om via het selecteren van letters een woord te vinden dat steeds gelinkt is met basis ICT kennis. de antwoorden kan men vinden, al of niet met behulp van een hint. De onderwerpen kunnen bij het begin worden geselcteerd.

Navigatie is mogelijk zowel via het toetsenbord als via de muis.

Uitleg wordt steeds gegeven na elke vraag, en elke vraag is geassocieerd met een hint.

U kan de game hier online spelen.

Deze game is beschikbaar in het Engels, Grieks Litouws en Nederlands.

De desktop versie is tevens beschikbaar (download hier), en vragen en antwoorden kunnen worden aangepast via een editor.

Deze game werd ontwikkeld in het kader van het ViPi project. Het ViPi KA3 LLL project (511792-LLP-1-2010-1-GR-KA3-KA3NW) is gedeeltelijk gefinancierd door het Levenslang Leren programma. Deze website geeft de mening van de auteur (s) weer, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor het gebruik dat kan worden gemaakt van de informatie die erin is vervat.