Meer info

ViPi project gaat uit van het feit dat een meerderheid van de personen met een handicap in Europa werkloos zijn (ANED statistieken vermelden meer dan 60%), omdat ze een aantal vaardigheden ontberen (o.a. basis ICT vaardigheden) die nodig zijn in de huidige werkomgeving.

ViPi streeft ernaar om een “one-stop-shop” interactief portaal en leeromgeving te voorzien dat;

  • een meertalige sociale omgeving omvat (voor VET centra, personen met een handicap, ICT training centra, etc.), gebruik makende van de meest recente sociale media, om zo een interactieve gegevens uitwisseling te bekomen, in samenwerking met betrokken personen en organisaties;
  • een toegankelijke (WCAG 2.0) meertalige Web 2.0 online ICT e-learning omgeving voor personen met een handicap omvat, en toegang biedt tot uitwisselbare SCORM leerobjecten, met focus op basis ICT vaardigheden om personen met een handicap toe te laten om hun job in de reguliere arbeidsmarkt te kunnen behouden, of dergelijke job te kunnen verkrijgen. Dit zal verrijkt worden met intuïtieve mobiele educatieve serieuze games;
  • Het uiteindelijke resultaat zal een totale set van toepassingen en diensten zijn die zullen gestroomlijnd worden via een gemende educatieve en pedagogische omkadering, gebruik makende van de interactieve mogelijkheden van web 2.0, aangepast aan de lokale noden, getest, en vervolgens verfijnd met eindgebruikers uit Griekenland, België, Litouwen, Verenigd Koninkrijk en Cyprus.

Training organisaties zullen toegang hebben tot leerobjecten die ze kunnen integreren in bestaande leeromgevingen en -praktijken. Door het gebruiken van Open Bron Software, kunnen extensies van het ViPi platform gemakkelijk worden geïntegreerd.

ViPi platform zal dus in staat zijn om een volledig toegankelijk en Open Bron gebaseerd pan-Europees leer/sociaal netwerk te ondersteunen, en zo de verschillende doelgroepen samen te brengen (VET centra, overkoepelende organisaties). Daarenboven zullen herbruikbare (PC en GSM) leerobjecten worden ter beschikking gesteld, ondersteund door Web 2.0 sociale diensten.