Tagarchief: NL

De Communicatiepas

De communicatiepas is een handig en hip hulpmiddel voor mensen met een verstandelijke beperking.
Het toestelletje bevat basisinformatie over een bepaalde persoon.
Zo kan het toestel de naam van de persoon vermelden, het adres waar hij of zij verblijft, een contactpersoon met de contactgegevens,… Een handig hulpmiddel dat personen met een verstandelijke beperking in staat stelt om op stap te gaan.

De communicatiepas

De communicatiepas

Uitnodiging finaal symposium van de ViPi & ATLEC projecten

Wij nodigen u graag uit naar het “Yes, I can! ICT and ICT-AT skills development for all” finaal symposium van de ViPi en ATLEC projecten op 4 december 2013 in Brussel. Deze twee complementaire Europese Levenslang Leren projecten (ViPi – Virtueel Portaal voor Interactie en ICT Training voor mensen met een handicap – richt zich op de ontwikkeling van ICT vaardigheden voor (jong) volwassenen met een handicap; ATLEC – Ondersteunende Technologie Leren via Eenvormig Curriculum – richt zich op vaardigheden en competenties met betrekking tot ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen) zullen hun resultaten voorstellen binnen een breder kader van leren, werkgelegenheid en zelfstandig wonen voor mensen met een handicap.

Download de uitnodiging (Nederlands, PDF).

ViPi en ATLEC lessen

get your homework donebasis ICT kennis en kennis omtrent ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen

Vanaf 7 september starten we opnieuw met de tweewekelijkse “basis ICT kennis” cursussen in samenwerking met WVA  (Ieper) en dit in
het kader van het Europese viPi project. Inschrijven is nog
altijd mogelijk via get your homework done.

Vanaf  14 september starten we ook met de tweewekelijkse cursus “kennis omtrent ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen”.
Daarbij gaan we alle ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen bespreken die van toepassing zijn voor personen met een beperking. Focus zal vooral liggen op het gebruik van deze hulpmiddelen voor PC gebruik.
Inschrijven is nog altijd mogelijk via daniel.moeyaert@telenet.be.

Nog meedelen dat dit volledig gratis is dankzij de samenwerking tussen
de WVA en PhoenixKM en dankzij de steun van de Europese commissie.

Dus de eerste afspraak is op zaterdag 7 september 2013 om 9 u. bij de WVA voor de ViPi cursus!

De Wablieft krant

Logo Wablieft karnt

Logo Wablieft karnt

De Wablieft krant, brengt het nieuws in duidelijke taal.
Deze krant verschijnt elke woensdag opnieuw, al 25 jaar lang.
De meer dan 45.000 geabonneerden kunnen wekelijks rekenen op een krant met de belangrijkste nieuwsfeiten uit het binnenland en het buitenland. Dit wordt aangevuld met een blog en een kruiswoordraadsel.

De rode draad doorheen het Wablieft-verhaal is het eenvoudig taalgebruik.
Voor meer informatie over de krant en de organisatie achter de krant, kan je terecht op www.wablieft.be.

Autiplan: snel en eenvoudig dagplanningen maken met pictogrammen

Autiplan

Autiplan

Via Autiplan is het mogelijk om op een eenvoudige manier, duidelijke dagplanningen te maken met behulp van pictogrammen.
Een persoon met Autisme, ADHD, PDD-NOS of een (licht)verstandelijke beperking heeft vaak meer structuur nodig in de dagelijkse activiteiten. Maak met AutiPlan een heldere dagplanning door gebruik te maken van het ruime assortiment picto’s, beschrijvingen en spraak. Neem voor meer informatie een kijkje op www.autiplan.nl.

ViPi lanceert meertalige games voor basic ICT kennis, voor personen met een beperking

 • Memobile
Memobile screenshot

Memobile screenshot

Memobile is een Android toepassing (App) die 3 games bevat om basis ICT vaardigheden aan te leren, alsook deze kennis te toetsen via een aantal games. Deze games herhalen kennis, alsook voorzien in het ontdekken van nieuwe informatie.
De games gebruiken het figuurtje Memo, een schattig cartoon karakter, die optreedt als trainer van de gebruikers. Het vervat 3 losstaande games: passende paren, starterskit en een quizspel over sneltoetsen.

De verschillende taalversies kunnen gedownload worden via volgende links (apk bestanden): NL, EN, EL, LT.
Memobile is ook beschikbaar via Google Play.
 • Stay Safe Game
Stay Safe screenshot

Stay Safe screenshot

Stay Safe is een game die zich richt op het veilig gebruik van het internet, alsook email.

Volgende topics worden behandeld: gevaarlijke bijlages, spoofing, bedrog en kettingmails. De game geeft een situatie weer waarbij een virtuele gebruiker zijn mails bekijkt. De verschillende soorten mails die worden ontvangen, worden bekeken en besproken samen met een andere virtuele gebruiker met meer ervaring. De gebruiker moet dan beslissingen nemen (gebaseerd op meerkeuzevragen) bij elke email. Wanneer keuzes worden gemaakt, krijgt de gebruiker advies betreffende zijn juiste of verkeerde keuze.

De game bevat ook ondersteuning om de vragen aan te passen.

De game is beschikbaar in de 4 project talen: Grieks, Engels, Litouws en Nederlands.

Stay Safe kan u installeren met dit installatie bestand.

 • Vliegen Mepper Game

Fly Swat screenshot

Deze game laat de gebruiker toe vliegen neer te meppen gedurende 60 seconden. Op deze manier leert de gebruiker de muis alsook het toetsenbord te gebruiken of ondersteunende technologie als de gebruiker bijvoorbeeld gebruik maakt van een schakelaar.

Het leert de gebruiker wat de link is tussen een handeling van de muis, toetsenbord of schakelaar, en de actie die verschijnt op het scherm.

Het is beschikbaar online via http://software.isrg.org.uk/vipi/flyswat/FlySwatIndex.html.

De instelling laat ook toe een vizier tevoorschijn te laten komen om zo beter het doelwit (een vlieg) te kunnen raken.

Volgende controle toetsen kunnen worden gebruikt:

Actie Toets Muis
Beweeg naar links Linker pijl toets Beweeg de muis naar links over de game
Beweeg naar rechts Rechter pijl toets Beweeg de muis naar rechts over de game
Meppen Spatiebalk Klik links op muis
Vliegbewegingen van de vlieg ‘M’ toets Druk links op het vliegbewegingsicoontje om de vliegbewegingen aan te passen: horizontaal, verticaal, voorspelbaar of toevallig
Zet geluid aan/uit ‘N’ toets Druk links op het geluidsicoontje om het geluid aan of uit te zetten gedurende het spelen of bij het begin in het openingsvenster
Toon/verberg doelwit ‘T’ toets Klik op het doelwit icoontje tijdens het spelen of bij het begin in het openingsvenster
Vlieg snelheid ‘S’ toets Klik op het snelheidsicoontje om de vliegsnelheid aan te passen: traag, gemiddeld en vlug
Eén druk instelling ‘O’ toets Klik links op het één druk instelling icoontje om te wisselen tussen manuele en automatische mep beweging (enkel aanwezig in toevallige vliegbeweging isntelling)
Help ‘H’ toets Staat op het startscherm en bevast ondersteunende instructies
Herstarten van game op het einde Spatiebalk Link klikken op de game
 • Ja Nee ICT Quiz Game
Ja Nee ICT Quiz Game

Ja Nee ICT Quiz Game

Bij deze game worden een aantal vragen gesteld betreffende ICT waarbij de gebruiker moet aanduiden welke juist en niet juist zijn via het beantwoorden op vragen met ja of nee.

De vragen handelen over basis ICT kennis en vaardigheden, en zijn aangepast voor personen met leerproblemen.

Navigatie is mogelijk via het gebruik van het toetsenbord (pijltjestoetsen om naar de volgende of vorige vraag te gaan en de spatiebalk om een selctie te maken) of de muis.

Na elke vraag en antwoord wordt er nog een terugkoppeling gegeven, alsook na elke reeks en op het einde van de quiz. Het laatste scherm laat toe aan de gebruiker om alle informatie op te slaan in een pdf bestand die hij/zij dan kan bewaren.

Er zijn 5 individuele quizzes (onderstaande links laten toe de game online te spelen, maar enkel in het Engels):

U kan deze game hier downloaden.

 • Waar of niet waar ICT Quiz Game
Waar Niet waar ICT Quiz Game

Waar Niet waar ICT Quiz Game

Deze game vraagt een aantal waar/niet waar vragen in verband met ICT gebruik.

Deze vragen en inhoud zijn beschikbaar in het Engels, Grieks, Litouws en Nederlands.

Navigatie is mogelijk via het gebruik van het toetsenbord (pijltjestoetsen om naar de volgende of vorige vraag te gaan en de spatiebalk om een selectie te maken) of de muis.

Na elke vraag en antwoord wordt er nog een terugkoppeling gegeven, alsook na elke reeks en op het einde van de quiz. Het laatste scherm laat toe aan de gebruiker om alle informatie op te slaan in een pdf bestand die hij/zij dan kan bewaren.

Er zijn 5 quizzes die elkaar opvolgen::

 • Onderdelen van een computer
 • Gebruik van een computer
 • Gebruik van het internet
 • Gebruik van email
 • Veilig internet gebruik

U kan de game spelen in uw taal via het volgen van onderstaande links:

Grieks Engels Litouws Nederlands

 • Rob de Gangster – ICT quiz game
Rob de Gangster - ICT quiz game

Rob de Gangster – ICT quiz game

Deze game laat de gebruiker toe om een pokerspel te spelen waarbij aan de hand van vragen en antwoorden met betrekking tot basis ICT kennis een score kan worden behaald. De onderwerpen kunnen vooraf gekozen worden door de gebruiker.

Navigatie is mogelijk zowel via het toetsenbord als via de muis.

Na elk fout antwoord wordt uitleg gegeven waarom het antwoord fout was.

Speel het spel online via deze link (beschikbaar in Engels, Grieks, Litouws en Nederlands).

De desktop versie kan tevens worden gedownload (download hier), en vragen en antwoorden kunnen worden aangepast via een editor.

 • Escapology ICT Game
Escapology ICT Game

Escapology ICT Game

Deze game laat toe om via het selecteren van letters een woord te vinden dat steeds gelinkt is met basis ICT kennis. De antwoorden kan men vinden, al of niet met behulp van een hint. De onderwerpen kunnen bij het begin worden geselecteerd.

Navigatie is mogelijk zowel via het toetsenbord als via de muis.

Uitleg wordt steeds gegeven na elke vraag, en elke vraag is geassocieerd met een hint.

U kan de game hier online spelen.

Deze game is beschikbaar in het Engels, Grieks Litouws en Nederlands.

De desktop versie is tevens beschikbaar (download hier), en vragen en antwoorden kunnen worden aangepast via een editor.

Het leert de gebruiker wat de link is tussen een handeling van de muis, toetsenbord of schakelaar

Hazo vzw, ondersteunt mensen met een arbeidshandicap bij zelfstandig ondernemen

Logo hazo vzw

Logo hazo vzw

Hazo is een vzw voor mensen met een arbeidshandicap die werken aan de uitbouw van een eigen zaak. Hazo vzw richt zich uiteraard ook naar personen die reeds voor hun arbeidshandicap een zaak hadden en deze, na de revalidatie, wensen verder te zetten.

Schoolverlaters met plannen en andere prestarters met een arbeidshandicap die een steuntje in de rug wensen, kunnen bij de gespreksgroepen van deze vzw aansluiten. Ook de informatiekanalen van vzw Hazo staan open voor hen.

Voor meer informatie over Hazo, kan u terecht op de website www.hazovzw.be.

ICT wijs portaalsite

De portaalsite www.ICTwijs.eu,  is opgebouwd vanuit een aantal handicaps en/of beperkingen.
Deze vormen de kapstokken om de website een structuur te geven.
Enkele voorbeelden zijn: visueel, spraak, verstandelijk,, aandachtstekort, leerstoornis, motorisch, auditief en autisme.

Per rubriek is er heel wat nuttige informatie terug te vinden. Neem zeker eens een kijkje op www.ictwijs.eu.

Sclera pictorgrammen

Sclera logo

Sclera logo

Vele mensen met een beperking hebben baat bij ondersteuning van pictogrammen. Deze worden onder andere gebruikt ter ondersteuning van geschreven tekst. Er bestaat een handige website die heel wat pictogrammen gratis ter beschikking stelt. Sclera is een databank waar je heel wat pictogrammen kan terugvinden. De pictogrammen zijn gerangschikt volgens alfabet en volgen thema. Meer informatie is terug te vinden op www.sclera.be.

Portaalsite www.ictwijs.be

Logo ICTwijs

Logo ICTwijs

De portaalsite www.ictwijs.eu biedt allerlei informatie over ICT voor mensen met een beperking. Deze website is opgebouwd uit verschillende hoofdstukken: visueel, spraak, verstandelijk, aandachtstekort, leerstoornis, motorisch, auditief en autisme. In elke categorie is heel wat nuttige informatie in verband met ICT terug te vinden.

Passwerk begeleidt mensen met autisme in de informaticawereld

Logo Passwerk

Logo Passwerk

Mensen met autisme zijn uitstekende softwaretesters. Ze zijn stipt en je kunt op hen rekenen. Dat compenseert waar ze het moeilijk mee hebben zoals sociale vaardigheden en onvoorziene omstandigheden. Mensen met autisme hebben reeds 5 jaar hun plaats in de informaticawereld. De organisatie Passwerk zorgt voor de noodzakelijke ondersteuning van mensen met autisme in het reguliere arbeidscircuit. Meer informatie over Passwerk is terug te vinden op www.passwerk.be.

Deelnemers/pALS gezocht voor project!

De ALS Liga vzw lanceerde recent de Proeftuin ALS Digitalk. Dit project richt zich naar pALS die een (beginnend) probleem ervaren tijdens het spreken en nog geen communicatiehulpmiddel gebruiken.

De ALS Liga reiken deze pALS gratis en binnen 10 dagen na een bezoek aan hun secretariaat een communicatietoestel op maat aan. De pALS kunnen dit hulpmiddel blijven gebruiken zolang ze het nodig hebben. Indien de behoefte verandert, zal de Liga op korte termijn een ander hulpmiddel aanbieden.

Dit project test de mogelijke voordelen uit, zowel naar kosten als naar kwaliteit van leven, van een flexibel uitleensysteem. Langs overheidswege dienen pALS momenteel vaak langer te wachten op een hulpmiddel en maakt niet iedereen aanspraak op terugbetaling. Eveneens kan ALS zodanig snel evolueren dat het hulpmiddel mogelijks al na een korte periode niet meer aangepast is aan de noden.

Met dit project volgen ze veranderingen individueel op zodat ze kort op de bal kunnen spelen. Op deze manier evolueert het hulpmiddel mee met het ziekteproces. U kan hen steeds telefonisch of per e-mail bereiken:

Ellen Rombouts
Project medewerker logopediste
ALS Mobility & Digitalk
Tel: +32(0)16/23.95.82
Fax: +32(0)16/29.98.65
Email: MenD@alsliga.be

ICT lessen herbeginnen in september

Logo WVA (Werkgroep Vorming en Aktie vzw)

Logo WVA

In samenwerking met WVA (Werkgroep Vorming & Aktie) organiseert het ViPi -project opnieuw ICT lessenreeksen afgestemd op de persoonlijke noden van de deelnemers vanaf september 2013. Deze zijn alvast gepland te zullen plaatsvinden tot en met december 2013.

Iedereen is uiteraard opnieuw welkom. Elke deelnemer krijgt tevens een mentor toegewezen die zorgt voor de nodige ondersteuning.

Vanaf september gaan we ook aandacht besteden aan ICT gebaseerde ondersteunende hulpmiddelen, en dit in samenwerking met het ATLEC-project.

Deelname is uiteraard opnieuw gratis en gaat door bij de WVA (Rijselstraat 98, 8900 Ieper) op zaterdagen vanaf September 2013.

Interesse? Neem dan contact op met de WVA op het nummer 057 21 55 35 of mail naar wva@telenet.be.

Trusty waakt over veiligheid van informatie

Afbeelding Trusty, veiligheidslabel voor informatie

Afbeelding Trusty, veiligheidslabel voor informatie

Omdat meer dan 4 op de 10 jongeren, aangeeft moeilijkheden te ondervinden om betrouwbare informatie terug te vinden op het internet, werd het label ‘Trusty’ in België gelanceerd. Dit label waakt over de veiligheid van de aangeboden informatie. Dit label wordt zowel gebruikt op websites, als op folders en flyers. Meer informatie over dit label is terug te vinden op de volgende website: www.jeugdinfotheek.be/trusty.

Zie het kind vóór de handicap

get your homework done

Unicef - Samen voor kinderen

Unicef – Samen voor kinderen

Volgens het jaarlijkse UNICEF-rapport “get your homework done” (in het Engels) hebben zowel kinderen met een handicap als de gemeenschap waarin ze leven er voordeel bij wanneer ze zich focussen op wat ze kunnen bereiken in plaats van op de zaken/dingen waartoe ze niet in staat zijn. Het betrekken van kinderen met een handicap is net goed voor de hele samenleving. De Toestand van Kinderen in de Wereld 2013: (kinderen met een handicap), stelt dat kinderen met een beperking het minste kans maken om gezondheidszorg te krijgen en om naar school te kunnen gaan. Ze behoren tot de grootste risicogroepen die slachtoffer worden van geweld, mishandeling, uitbuiting en verwaarlozing, en dit vooral wanneer ze worden verborgen of in instellingen worden geplaatst. Dit blijft zich helaas voordoen vanwege de sociale stigma’s en de economische kost om hen op te voeden.

Het resultaat hiervan is dat kinderen met een handicap als de meest gemarginaliseerde mensen ter wereld worden beschouwd. Een betere integratie van kinderen met een handicap kan discriminatie juist voorkomen.

Bron: Unicef

Vorming internet, tekstverwerking en e-mailgebruik

Logo WVA (Werkgroep Vorming en Aktie vzw)

Logo WVA

Op zaterdag 18 mei 2013 is er in Ieper een nieuw vormingsmoment.
Tijdens deze vorming komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • internetgebruik
 • gebruik van tekstverwerking
 • gebruik van e-mail

De bijeenkomst gaat door bij de WVA, Rijselstraat 98, 8900 Ieper.
Van 9 tot 12 uur

Interesse?
Neem dan contact op met de WVA op het nummer 057 21 55 35 of mail naar wva@telenet.be.